Zie InformED project

Overige literatuur

Publicaties:

Kippers, W. B., Wolterinck, C. H. D., Schildkamp, K., Poortman, C. L., & Visscher, A. J. (2018). Teachers' views on the use of assessment for learning and data-based decision making in classroom practice. Teaching and Teacher Education, 75, 199-213. doi: https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.06.015Kippers, W., Wolterinck, C., Schildkamp, K., & Poortman, C. (2016). Strategieën voor formatief toetsen in de lespraktijk: onderzoek en concrete voorbeelden [Strategies for formative assessment in classroom practice: research and concrete examples; publication in Dutch]. In: R. Kneyber & D. Sluijsmans (red.) Toetsrevolutie: naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs. The Netherlands: Phronese.  

 


Schildkamp, K., Kippers, W., Wolterinck, C., & Poortman, C. (2016). Formatief toetsen kan beter [Formative assessment can improve; publication in Dutch]. Didactief, 46 (6), 21.


Heitink, M. C., Van der Kleij, F. M., Veldkamp, B. P., Schildkamp, K., & Kippers, W. B. (2016). A Systematic Review of Prerequisites for Implementing Assessment for Learning in Classroom Practice. Educational Research Review, 17, 50-62. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.edurev.2015.12.002 


Schildkamp,K., Heitink, M. C., van der Kleij, F., Hoogland, I. L., Dijkstra, A. M., Kippers, W. B., & Veldkamp, B. P. (2015). Informatiemanagement: tips voor formatief toetsen. Didactief, 45 (4), 24-25.  


Schildkamp, K., Heitink, M., Van der Kleij, F., Hoogland, I., Dijkstra, A., Kippers, W. & Veldkamp, B. (2014). Voorwaarden voor effectieve formatieve toetsing. [Prerequisites for effective formative assessment.] Een praktische review. Den Haag: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.


Neem contact met ons op voor meer informatie over deze publicaties.  


Presentaties:

Presentatie bij Twents Meesterschap 2018 (Enschede) - Formatief toetsen, wat vraagt dat van docenten en leerlingen? (klik hier voor meer informatie) 

Presentatie bij ResearchED 2018 (Amsterdam) - Formatief toetsen integreren met de dagelijkse lespraktijk (klik hier voor meer informatie) 

Posterpresentatie bij DTT slotconferentie 2017 (Utrecht) - Interpretatie en vervolgstappen DTT door docenten en leerlingen (klik hier voor meer informatie) 

Presentatie bij Carmel Docentendag 2017 (Ede) - Formatief toetsen als voorwaarde om te differentiëren in de klas 

Presentatie op het ELAN symposium ter gelegenheid van de oratie van Prof. Adrie Visscher en Prof. Susan McKenney 2017 (Enschede)  - Onderzoek en praktijk: formatief toetsen in de lespraktijk

Presentatie bij Carmel Schoolleidingendag 2017 (Garderen) - Formatief toetsen voor het ontwikkelen van een feedbackcultuur

Presentatie bij Twents Meesterschap 2017 (Enschede) -  Formatief toetsen in de klas: tips voor in de les 


Neem contact met ons op voor meer informatie over deze presentaties.