UTFaculteitenBMSELANFormatief toetsen

Onderzoek naar en professionalisering in formatief toetsen

Formatief toetsen  

Deze website geeft informatie over onderzoeksprojecten, conferenties, workshops etc rondom formatief toetsen. Ook wordt er doorverwezen naar praktische websites van samenwerkingspartners. Deze website is ontwikkeld door onderzoekers werkzaam bij de Universiteit Twente, vakgroep ELAN Docentontwikkeling.  

Wat is formatief toetsen?

Bron video: SLO

Formatief toetsen (ook wel evalueren genoemd) heeft als doel sturing te geven aan het onderwijsleerproces om vervolgens het leren van leerlingen te verbeteren. Zowel de leraar als de leerling kunnen de resultaten van toetsen formatief gebruiken (Bennett, 2011; Black & Wiliam, 2009).

Met toetsing bedoelen wij alle manieren waarop informatie wordt verzameld over het leerproces van leerlingen (Van der Kleij, Vermeulen, Schildkamp, & Eggen, 2015). De kracht van deze toetsing is dat in kaart kan worden gebracht of datgene wat leraren hun leerlingen wilden leren overeenkomt met dat wat de leerlingen daadwerkelijk hebben geleerd. Deze informatie kan worden gebruikt om het leerproces van leerlingen te verbeteren.