Overview

Welkom op de pagina van het InformEd project!

Over het InformEd project

Data en locatie bijeenkomsten

- 2 oktober 2019 13:00 - 16:30 te SLO
- 28 november 2019 13:00 - 16:30 te Domstad 
- 21 januari 2020 13:00 - 16:30 te Domstad
- 9 maart 2020 13:00 - 16:30 te Domstad
- 9 september 2020 13:00 - 16:30 te Domstad 

Wat verwachten we van deelnemers?

- Bij een aantal willekeurig gekozen deelnemers zal bij aanvang van de training (september - oktober) en afloop van de training (mei - juni) twee lesopnames gemaakt worden. Deze lesopnames zullen gemaakt worden door student-assistenten van de Universiteit Twente. 

- Alle deelnemers aan het onderzoek moeten een informed consent ontvangen van de ouders van hun leerlingen. Dit betreft alleen de leerlingen van de klas waarop de docent zich zal focussen tijden de training. 

- De leerlingen van alle deelnemers vullen bij aanvang en afloop van de trainingsreeks een vragenlijst in omtrent hun motivatie en zelf-regulerend gedrag.

- De helft van de deelnemers is geplaatst in de controlegroep. Deze groep zal deelnemen aan de trainingsreeks die gegeven zal worden in het schooljaar 2020-2021.

Betrokkenen 

Christel Wolterinck, MSc., Jitske de Vries, MSc., dr. Kim Schildkampdr. Cindy Poortman en prof. dr. Adrie Visscher werken aan het InformEd-project als onderzoekers van de Universiteit Twente. De training wordt gegeven in samenwerking met SLO waarvan Bas TrimbosInge Jansen en Emiel de Kleijn betrokken zijn. 


De eerste bijeenkomst van de trainingsreeks '19-'20  van het InformED project op 17 juni 2019