Overview

Het onderzoek

FORMAS staat voor: “Promoting Formative Assessment: From Theory to Policy and Practice”. Het project wordt gesubsidieerd door de Europese Commissie. Een consortium van universiteiten en ministeries van onderwijs in vier EU-landen (Cyprus, Griekenland, België en Nederland) werken samen binnen dit driejarige project. Van januari 2018 tot januari 2021 zullen zij samen instrumenten ontwikkelen om het toepassen van formatief toetsen door docenten wiskunde in klas 1 t/m 3 valide te meten. Daarna wordt een training voor docenten wiskunde ontwikkeld gericht op de bevordering van formatief toetsen in klas 1 t/m  3. De training wordt vervolgens in deze vier landen gegeven en de impact ervan op het handelen van docenten in de klas en op leerprestaties en de metacognitie van leerlingen wordt onderzocht. Op basis van de bevindingen gaan zij met de participerende ministeries beleidsmaatregelen ontwikkelen om formatief toetsen in de vier landen te bevorderen.

Data bijeenkomsten

- 19 september 2019 14:00 - 17:00 te Zwolle
- 12 november 2019 14:00 - 17:00 te Maarssen
- 16 januari 2020 14:00 - 17:00 te Zwolle
- 5 maart 2020 14:00 - 17:00 te Maarssen
- 16 september 2020 14:00 - 17:00 te Zwolle

Locatie bijeenkomsten

Afwisselend Utrecht/Amersfoort en Zwolle. De precieze locatie wordt t.z.t. gecommuniceerd. 

Wat verwachten we van deelnemers?

- In september moeten alle deelnemers een informed consent krijgen van de ouders van hun leerlingen. Dit betreft alleen de leerlingen van de klas waarop de docent zich zal focussen tijden de training. 

- In oktober moeten alle deelnemers de nulmeting afnemen bij hun leerlingen. Dit betreft een cognitieve test (domeinkennis) en een metacognitieve test ("Zou ik deze opdracht kunnen maken?"). In mei moeten deze testen nogmaals afgenomen worden als nameting. Op beide momenten moet de deelnemende docent ook een vragenlijst invullen (15 minuten).

- Verwachte tijdbesteding van deelname aan de cursus is 15 uur.  

- De helft van de aangemelde deelnemers zal meedoen aan het onderzoek als de controlegroep. Dit betekent dat zij de training niet ontvangen. Wel krijgen zij beschikking over alle materialen en bieden wij hen een workshop aan waarin we nog eens in vogelvlucht langs de hoogtepunten van de training gaan. 

Betrokkenen

Jitske de Vries, MSc. en Prof. dr. Adrie Visscher werken namens Nederland op het FORMAS-project. 

Onze trainers, Jörgen van Remoortere en Gerrit van Wijk, aan het woord tijdens de introductiebijeenkomst op 19 september 2019.