Zie Formatief Toetsen

Projecten

1. InformED-project

2. DTT-project

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is de Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT) ontwikkeld door het Cito. De DTT is een digitale, adaptieve toets voor leerlingen in 2 vmbo, 3 havo en 3 vwo en is ontworpen voor formatieve doeleinden. In plaats van het geven van een cijfer stelt de toets een diagnose van het niveau van leerlingen voor schrijfvaardigheid Engels, schrijfvaardigheid Nederlands en wiskunde (www.pilotdtt.nl). Dit wordt weergegeven in een schoolrapportage, groepsrapportage en leerlingrapportage.

Wilma Kippers, MSc (Universiteit Twente, ELAN vakgroep Docentontwikkeling) heeft in het DTT-project als onderdeel van haar promotieonderzoek twee onderzoeken uitgevoerd rondom formatief toetsen en/of de DTT. In het eerste onderzoek is in kaart gebracht hoe en in welke mate docenten in het voortgezet onderwijs formatief toetsen toepassen in de lessen. In het tweede onderzoek is onderzocht of en hoe docenten en leerlingen in het voortgezet onderwijs de DTT groepsrapportage (docent) en DTT leerlingrapportage (leerling) op een formatieve manier gebruiken. 

Klik hier voor een overzicht van publicaties en presentaties rondom dit project.  

3. FORMAS-project

FORMAS staat voor: “Promoting Formative Assessment: From Theory to Policy and Practice”. Het project wordt gesubsidieerd door de Europese Commissie. Een consortium van universiteiten en ministeries van onderwijs in vier EU-landen (Cyprus, Griekenland, België en Nederland) werken samen binnen dit driejarige project. Van januari 2018 tot januari 2021 zullen zij samen instrumenten ontwikkelen om het toepassen van formatief toetsen door docenten wiskunde in klas 1 t/m 3 valide te meten. Daarna wordt een training voor docenten wiskunde ontwikkeld gericht op de bevordering van formatief toetsen in klas 1 t/m  3. De training wordt vervolgens in deze vier landen gegeven en de impact ervan op het handelen van docenten in de klas en op leerprestaties en de metacognitie van leerlingen wordt onderzocht. Op basis van de bevindingen gaan zij met de participerende ministeries beleidsmaatregelen ontwikkelen om formatief toetsen in de vier landen te bevorderen.

Wilma Kippers, MSc en Prof. dr. Adrie Visscher (Universiteit Twente, ELAN vakgroep Docentontwikkeling) werken namens Nederland op het FORMAS-project.

Een overzicht van publicaties en presentaties volgt zodra dit beschikbaar is.