Zie Formatief Toetsen

Onderzoekers

Onderstaande onderzoekers werken aan professionalisering in formatief toetsenChristel WolterinckDrs. Christel Wolterinck is teamleider Onderzoek en Onderwijsontwikkeling op het Marianum, een brede scholengemeenschap voor vmbo, havo, vwo, en gymnasium (Stichting Carmelcollege) in Groenlo en Lichtenvoorde. Daarnaast is ze werkzaam op de Universiteit Twente als promovenda binnen ELAN, de vakgroep Docentontwikkeling. Binnen het InformED-project richt haar onderzoek zich op het toepassen van formatief toetsen in de lespraktijk van het voortgezet onderwijs. Hierbij ligt de focus op de vragen hoe we docenten kunnen professionaliseren in het toepassen van formatief toetsen in de les, en hoe we leerlingen kunnen betrekken bij het proces van formatief toetsen.


Contactinformatie: Christel Wolterinck  
Jitske de VriesJitske de Vries MSc. is junior onderzoeker bij de lerarenopleiding ELAN van de Universiteit Twente. Binnen het InformED- en FORMAS-project richt haar onderzoek zich op het toepassen van formatief toetsen in de lespraktijk. Hierbij ligt de focus op de vragen hoe we docenten kunnen professionaliseren in het toepassen van formatief toetsen in de les, en hoe we leerlingen kunnen betrekken bij het proces van formatief toetsen.


Contactinformatie: Jitske de Vries
Kim SchildkampDr. Kim Schildkamp is universitair hoofddocent bij de lerarenopleiding ELAN van de Universiteit Twente. Kim is de president-elect van ICSEI (International Congress on School Effectiveness and Improvement) en de oprichter en voorzitter van het ICSEI data use netwerk.

Het onderzoek van Kim richt zich op datagebruik en formatief toetsen. Ze heeft verschillende prijzen gewonnen voor haar werk, waaronder voor haar werk rondom de datateam® methode. Dit betreft een professionaliseringstraject voor docenten en schoolleiders rondom het formatief gebruiken van data. Kim is projectleider van het InformED-project waarbij op basis van het vier componenten instructiemodel (4C/ID) een training formatief toetsen voor docenten wordt ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd.


Contactinformatie: Kim Schildkamp
Cindy PoortmanCindy Poortman is Universitair Docent aan de Universiteit Twente. Haar onderzoek is gericht op professionalisering van docenten en schoolleiders in professionele leergemeenschappen en –netwerken (PLGs/PLNs). Hierbij gaat het bijvoorbeeld om Docentontwikkelteams (DOTs), Datateams en partnerschappen tussen onderwijs en wetenschap. Onderzoeksthema’s hierbinnen zijn bijvoorbeeld leiderschap en duurzaamheid. Daarnaast geeft zij (gast)colleges en workshops over PLG’s, datateams en praktijkgericht onderwijsonderzoek binnen lerarenopleidingen, op scholen en op (praktijk)conferenties. In het InformED-project is Cindy betrokken bij de ontwikkeling van de training en het onderzoek hiernaar.


Contactinformatie: Cindy Poortman 
Adrie Visscher Adrie Visscher werkt als gewoon hoogleraar in Twente en 1 dag per week als bijzonder hoogleraar aan de RUG; in beide gevallen staat de ontwikkeling van docenten en scholen centraal. Vaak gaat het daarbij om het verzamelen en de benutting van feedback, zowel feedback aan leerlingen als feedback aan docenten. Hij heeft zich de afgelopen 10 jaar in samenwerking met collega’s vooral gericht op de ontwikkeling en evaluatie van interventies gericht op het gebruiken van studievoortgangsgegevens. Momenteel is hij o.a. betrokken bij twee projecten gericht op de bevordering van formatief toetsen en een project waarin de differentiatievaardigheden van docenten centraal staan.


Contactinformatie: Adrie Visscher 


In memoriamWilma KippersWilma Kippers, MSc is werkzaam als promovenda bij ELAN, de vakgroep Docentontwikkeling aan de Universiteit Twente. Zij doet binnen het DTT-project onderzoek naar het formatieve gebruik van data in het voortgezet onderwijs. Een voorbeeld van een vraag die centraal staat is: Hoe interpreteren docenten en leerlingen de rapportages van de Diagnostische Tussentijdse Toets? Naast het afronden van haar proefschrift is Wilma postdoc onderzoeker binnen het FORMAS-project. In dit project wordt een training over formatief toetsen ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd bij wiskunde docenten in de onderbouw van het voortgezet onderwijs in Cyprus, Griekenland, België en Nederland. 


Wilma is (mede)auteur van een aantal artikelen op het gebied van formatief toetsen. Ze schreef met collega's een hoofdstuk in het boek “Toetsrevolutie: naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs”, gepubliceerd door Phronese.